Sách TK Tiếng Việt
342.597023 HIE
Hiến Pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
DDC 342.597023
Nhan đề Hiến Pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 91 tr. ; 18 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Hiến pháp
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07103888-92
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174608
0022
004A2B1AB88-658F-4826-9B0C-B87ABF12B9E6
005202106231010
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210622201003|zdtmkhue
082 |a342.597023|bHIE
245 |aHiến Pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2019
300 |a91 tr. ; |c18 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aHiến pháp
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07103888-92
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103888 Kho Khoa Luật 342.597023 HIE Sách Tiếng Việt 1
2 07103889 Kho Khoa Luật 342.597023 HIE Sách Tiếng Việt 2
3 07103890 Kho Khoa Luật 342.597023 HIE Sách Tiếng Việt 3
4 07103891 Kho Khoa Luật 342.597023 HIE Sách Tiếng Việt 4
5 07103892 Kho Khoa Luật 342.597023 HIE Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào