Sách TK Tiếng Việt
347.5970902632 LUA
Luật hòa giải ở cơ sở (Hiện hành)
DDC 347.5970902632
Nhan đề Luật hòa giải ở cơ sở (Hiện hành)
Thông tin xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, 2020
Mô tả vật lý 30 tr. ; 19 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Luật Hòa giải ở cơ sở
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07103868-72
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174604
0022
004E96EB041-1DB1-455A-AD38-782412EC555D
005202106230950
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210622195028|zdtmkhue
082 |a347.5970902632|bLUA
245 |aLuật hòa giải ở cơ sở (Hiện hành)
260 |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2020
300 |a30 tr. ; |c19 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aLuật Hòa giải ở cơ sở
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07103868-72
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103868 Kho Khoa Luật 347.5970902632 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 07103869 Kho Khoa Luật 347.5970902632 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07103870 Kho Khoa Luật 347.5970902632 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 07103871 Kho Khoa Luật 347.5970902632 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 07103872 Kho Khoa Luật 347.5970902632 LUA Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào