Sách TK Tiếng Việt
344.59704 LUA
Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Hiện hành) :
DDC 344.59704
Nhan đề Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2020
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 51 tr. ; 19 cm
Nguồn bổ sung Sách mua bổ sung
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Phòng chống
Từ khóa tự do HIV
Từ khóa tự do AIDS
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07103863-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174603
0022
00435CCA9F1-FD56-40D6-BEFC-0EBA4FCE1708
005202106230944
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210622194447|zdtmkhue
082 |a344.59704|bLUA
245 |aLuật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Hiện hành) : |bSửa đổi, bổ sung năm 2020
260 |aH. : |bChính trị Quốc gia sự thật, |c2021
300 |a51 tr. ; |c19 cm
541 |aSách mua bổ sung
653 |aPháp luật
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aPhòng chống
653 |aHIV
653 |aAIDS
653|aViệt Nam
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07103863-7
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103863 Kho Khoa Luật 344.59704 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 07103864 Kho Khoa Luật 344.59704 LUA Sách Tiếng Việt 2
3 07103865 Kho Khoa Luật 344.59704 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 07103866 Kho Khoa Luật 344.59704 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 07103867 Kho Khoa Luật 344.59704 LUA Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào