Luận văn
420 TR-L
Linguistic features of prepositional phrases denoting position in English and Vietnamese equivalents /
DDC 420
Tác giả CN Tran, Thi Linh
Nhan đề Linguistic features of prepositional phrases denoting position in English and Vietnamese equivalents / Tran Thi Linh; Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Phan Van Que
Nhan đề khác Đặc điểm ngôn ngữ của cụm giới từ biểu thị các vị trí trong Tiếng Anh và Tiếng Việt tương đương
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 68 tr. ; A4
Tùng thư Ministry of education and training; Hanoi Open University
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Equivalents
Từ khóa tự do Linguistic features
Từ khóa tự do Prepositional phrases
Từ khóa tự do Denoting positions
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502965
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174491
0027
0041F601878-AC09-45F8-BC62-DFEEFC8BEB35
005202103310936
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210330193619|bdtmkhue|y20210324200129|zdtmkhue
082 |a420|bTR-L
100 |aTran, Thi Linh
245 |aLinguistic features of prepositional phrases denoting position in English and Vietnamese equivalents / |cTran Thi Linh; Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Phan Van Que
246 |aĐặc điểm ngôn ngữ của cụm giới từ biểu thị các vị trí trong Tiếng Anh và Tiếng Việt tương đương
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a68 tr. ; |cA4
490 |aMinistry of education and training; Hanoi Open University
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aEquivalents
653 |aLinguistic features
653 |aPrepositional phrases
653 |aDenoting positions
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502965
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2020/420/tranthilinh/tranthilinh_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502965 Kho Luận văn 420 TR-L Luận văn 1
  1 of 1