Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 VU-G
Giải pháp Marketing cho sản phẩm du lịch E-Bike tours của Công ty Electric Smiles Travel /
DDC 910
Tác giả CN Vũ, An Giang
Nhan đề Giải pháp Marketing cho sản phẩm du lịch E-Bike tours của Công ty Electric Smiles Travel / Vũ An Giang; GVHD TS Vũ Hương Giang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 76 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Giải pháp Marketing
Từ khóa tự do Công ty Electric Smiles Travel
Từ khóa tự do Sản phẩm du lịch Hanoi E-Bike Tours
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174051
0028
004B14C44A2-0570-443F-89BA-1433A7F23B9B
005202011161530
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201116002956|bdtmkhue|y20201115182012|zdtmkhue
082 |a910|bVU-G
100 |aVũ, An Giang
245 |aGiải pháp Marketing cho sản phẩm du lịch E-Bike tours của Công ty Electric Smiles Travel / |cVũ An Giang; GVHD TS Vũ Hương Giang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a76 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aGiải pháp Marketing
653 |aCông ty Electric Smiles Travel
653 |aSản phẩm du lịch Hanoi E-Bike Tours
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/vuangiang/vuangiang_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào