Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 PH-L
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các nhà hàng khu vực Phố cổ Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Phùng, Thị Loan
Nhan đề Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các nhà hàng khu vực Phố cổ Hà Nội / Phùng Thị Loan; GVHD TS Vũ An Dân
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 70 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa
Từ khóa tự do Nhà hàng
Từ khóa tự do Phố cổ Hà Nội
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174049
0028
004C7EAD504-EAC3-48BE-950E-934E72AF7AAA
005202011161507
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201116000736|bdtmkhue|y20201115180101|zdtmkhue
082 |a910|bPH-L
100 |aPhùng, Thị Loan
245 |aNghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa tại các nhà hàng khu vực Phố cổ Hà Nội / |cPhùng Thị Loan; GVHD TS Vũ An Dân
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a70 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aGiải pháp giảm thiểu rác thải nhựa
653 |aNhà hàng
653 |aPhố cổ Hà Nội
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/phungthiloan/phungthiloan_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào