Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 NG-T
Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Vở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Minh Thành
Nhan đề Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Vở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ / Nguyễn Minh Thành; GVHD ThS Lê Quỳnh Chi
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 70 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Sự hài lòng của khách hàng
Từ khóa tự do Chất lượng dịch vụ
Từ khóa tự do Vở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174044
0028
004159B0673-27F8-4F8A-BF87-7B069D8520A4
005202011161044
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201115194424|bdtmkhue|y20201115173307|zdtmkhue
082 |a910|bNG-T
100 |aNguyễn, Minh Thành
245 |aNâng cao sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Vở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ / |cNguyễn Minh Thành; GVHD ThS Lê Quỳnh Chi
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a70 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aSự hài lòng của khách hàng
653 |aChất lượng dịch vụ
653 |aVở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/nguyenminhthanh/nguyenminhthanh_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào