Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 DO-L
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm tham quan Nhà cổ 87 Mã Mây /
DDC 910
Tác giả CN Đoàn, Mỹ Linh
Nhan đề Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm tham quan Nhà cổ 87 Mã Mây / Đoàn Mỹ Linh; GVHD ThS Phan Thị Phương Mai
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 92 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
Thuật ngữ chủ đề Chất lượng dịch vụ
Từ khóa tự do Nhà cổ
Từ khóa tự do 87 Mã Mây
Từ khóa tự do Điểm tham quan
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174041
0028
004C69C2BC5-9290-42BD-970C-7222FB0FA4A3
005202011161018
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201115191832|bdtmkhue|y20201115171828|zdtmkhue
082 |a910|bDO-L
100 |aĐoàn, Mỹ Linh
245 |aGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm tham quan Nhà cổ 87 Mã Mây / |cĐoàn Mỹ Linh; GVHD ThS Phan Thị Phương Mai
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a92 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du Lịch
650 |aChất lượng dịch vụ
653 |aNhà cổ
653 |a87 Mã Mây
653 |aĐiểm tham quan
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2020/910/doanmylinh/doanmylinh_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào