Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
332 NG-T
Mở rộng tín dụng xanh ở Việt Nam. Mã số MHN2019-12 :
DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Anh Tú
Nhan đề Mở rộng tín dụng xanh ở Việt Nam. Mã số MHN2019-12 : Sản phẩm Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Trường / ThS Nguyễn Anh Tú
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 74 tr. ; A4
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tín dụng xanh
Tác giả(bs) CN ThS Nguyễn Thùy Linh
Tác giả(bs) CN ThS Lê Bích Ngân
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700068
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173988
0029
0047BB99908-85BE-47DF-BF0D-E45BC1473EF8
005202010021104
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001210422|zdtmkhue
082 |a332|bNG-T
100 |aNguyễn, Anh Tú
245 |aMở rộng tín dụng xanh ở Việt Nam. Mã số MHN2019-12 : |bSản phẩm Đề tài khoa học và Công nghệ cấp Trường / |cThS Nguyễn Anh Tú
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a74 tr. ; |cA4
653 |aViệt Nam
653 |aTín dụng xanh
700 |aThS Nguyễn Thùy Linh
700|aThS Lê Bích Ngân
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700068
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700068 Kho Kết quả NCKH 332 NG-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào