Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
000 TH-T
Xây dựng "IoT Platform" ứng dụng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mã số V2018-20 :
DDC 000
Tác giả CN Thái, Thanh Tùng
Nhan đề Xây dựng "IoT Platform" ứng dụng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mã số V2018-20 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / ThS Thái Thanh Tùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 48 tr. ; A4
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do IoT Platform
Tác giả(bs) CN ThS Hoàng Anh Dũng
Tác giả(bs) CN ThS Đặng Hoàng Anh
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700064
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173984
0029
0041C08846F-E33C-4E26-AA32-800980AB59A7
005202010020902
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20201001190209|zdtmkhue
082 |a000|bTH-T
100 |aThái, Thanh Tùng
245 |aXây dựng "IoT Platform" ứng dụng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mã số V2018-20 : |bĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường / |cThS Thái Thanh Tùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a48 tr. ; |cA4
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aIoT Platform
700 |aThS Hoàng Anh Dũng
700|aThS Đặng Hoàng Anh
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700064
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700064 Kho Kết quả NCKH 000 TH-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào