Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
000 DU-L
Xây dựng ứng dụng độ đo tính mờ của đại số gia tử cho đánh giá các ràng buộc mềm vào bài toán xếp lịch dựa trên giải thuật di truyền. Mã số V2016-20 :
DDC 000
Tác giả CN Dương, Thăng Long
Nhan đề Xây dựng ứng dụng độ đo tính mờ của đại số gia tử cho đánh giá các ràng buộc mềm vào bài toán xếp lịch dựa trên giải thuật di truyền. Mã số V2016-20 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Viện / TS. Dương Thăng Long
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 68 tr. ; A4
Từ khóa tự do Đại số gia tử
Từ khóa tự do Giải thuật di truyền
Từ khóa tự do Bài toán xếp lịch
Từ khóa tự do Ràng buộc mềm
Từ khóa tự do Ứng dụng độ đo tính mờ
Tác giả(bs) CN ThS Trần Tiến Dũng
Tác giả(bs) CN ThS Dương Chí Bằng
Tác giả(bs) CN ThS Vương Thu Trang
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700063
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173983
0029
00429B8CDD8-3DB2-4829-B71C-20857E5A5EB9
005202010020836
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20201001183604|zdtmkhue
082 |a000|bDU-L
100 |aDương, Thăng Long
245 |aXây dựng ứng dụng độ đo tính mờ của đại số gia tử cho đánh giá các ràng buộc mềm vào bài toán xếp lịch dựa trên giải thuật di truyền. Mã số V2016-20 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Viện / |cTS. Dương Thăng Long
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a68 tr. ; |cA4
653 |aĐại số gia tử
653 |aGiải thuật di truyền
653 |aBài toán xếp lịch
653 |aRàng buộc mềm
653 |aỨng dụng độ đo tính mờ
700 |aThS Trần Tiến Dũng
700|aThS Dương Chí Bằng
700|aThS Vương Thu Trang
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700063
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700063 Kho Kết quả NCKH 000 DU-L Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào