Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
000 TR-B
Xây dựng hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa Khoa Tâm An /
DDC 000
Tác giả CN Trương, Quốc Bảo
Tác giả TT Trường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông tin
Nhan đề Xây dựng hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa Khoa Tâm An / Trương Quốc Bảo, Hoàng Công Huy, GVHD: ThS Nguyễn Thị Tâm
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 131tr. ; A4
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Tâm An
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(2): 02100810-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173979
00213
00480E9A98D-08EC-4C2B-8F7F-8BF6A5FB0AB9
005202010011526
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001012637|zntanguyet
082 |a000|bTR-B
100 |aTrương, Quốc Bảo
110 |aTrường Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông tin
245 |aXây dựng hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa Khoa Tâm An / |cTrương Quốc Bảo, Hoàng Công Huy, GVHD: ThS Nguyễn Thị Tâm
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a131tr. ; |cA4
653 |aXây dựng
653 |aTâm An
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(2): 02100810-1
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02100810 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 TR-B Đồ Án 1
2 02100811 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 TR-B Đồ Án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào