Opac-Dmd And Related Information 
Đồ án
000 NG-N
Kiểm thử hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa Khoa Tâm An :
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn. Thị Diệu Ninh
Nhan đề Kiểm thử hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa Khoa Tâm An : Trưởng Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông tin / Nguyễn Thi Diệu Ninh, GVHD: ThS Lê Hữu Dũng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 81tr. ; A4
Từ khóa tự do Kiểm thử
Từ khóa tự do Tâm An
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(2): 02100800-1
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173974
00213
00425B35C4E-62D9-431E-9928-CA1A502E1574
005202010011426
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20201001002626|zntanguyet
082 |a000|bNG-N
100 |aNguyễn. Thị Diệu Ninh
245 |aKiểm thử hệ thống đặt lịch khám cho phòng khám đa Khoa Tâm An : |bTrưởng Đại học Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ Thông tin / |cNguyễn Thi Diệu Ninh, GVHD: ThS Lê Hữu Dũng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a81tr. ; |cA4
653 |aKiểm thử
653 |aTâm An
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(2): 02100800-1
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02100800 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-N Đồ Án 1
2 02100801 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-N Đồ Án 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào