Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
910.0285 PH-H
Giáo trình tin học chuyên ngành Du lịch /
DDC 910.0285
Tác giả CN Phạm, Thị Thanh Hoan
Nhan đề Giáo trình tin học chuyên ngành Du lịch / ThS Phạm Thị Thanh Hoan
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 150 tr.
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du lịch; Giáo trình nộp lưu chiểu
Tóm tắt Trong sự phát triển của kinh tế tri thức hiện nay, không thể phủ nhận vai trò của công nghệ thông tin. Đặc biệt lĩnh vực cơ sở dữ liệu đã và đang được nhiều người quan tâm. Từ nhiều năm nay môn học Tin học chuyên ngành đã được giảng dạy tại hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở nước ta với những mức độ khác nhau cả về lý thuyết lẫn thực hành. Việc ứng dụng Tin học trong ngành Du lịch là một điều vô cùng cần thiết và cấp bách trong thời đại ngày nay. Vì vậy, Tin học chuyên ngành là một môn học cơ bản và cần thiết trong chương trình giáo dục ở bậc đại học của Khoa Du Lịch. Giáo trình được thiết kế cho sinh viên đại học năm thứ hai, chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, khách sạn nhằm mục đích chuẩn bị hành trang, kiến thức Tin học chuyên sâu ứng dụng giải quyết các bài toán thực tế trong công tác kinh doanh, quản lý du lịch, khách sạn, nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu ngày càng cao về tư liệu dạy và học Tin học chuyên ngành
Từ khóa tự do Tin học chuyên ngành
Từ khóa tự do Chuyên ngành du lịch
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173523
0021
004BB41D562-A0A6-41D1-88ED-5238B7F95CCF
005202005151415
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20200515001551|bdtmkhue|y20200515000235|zdtmkhue
082 |a910.0285|bPH-H
100 |aPhạm, Thị Thanh Hoan
245 |aGiáo trình tin học chuyên ngành Du lịch / |cThS Phạm Thị Thanh Hoan
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a150 tr.
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội; Khoa Du lịch; Giáo trình nộp lưu chiểu
520 |aTrong sự phát triển của kinh tế tri thức hiện nay, không thể phủ nhận vai trò của công nghệ thông tin. Đặc biệt lĩnh vực cơ sở dữ liệu đã và đang được nhiều người quan tâm. Từ nhiều năm nay môn học Tin học chuyên ngành đã được giảng dạy tại hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở nước ta với những mức độ khác nhau cả về lý thuyết lẫn thực hành. Việc ứng dụng Tin học trong ngành Du lịch là một điều vô cùng cần thiết và cấp bách trong thời đại ngày nay. Vì vậy, Tin học chuyên ngành là một môn học cơ bản và cần thiết trong chương trình giáo dục ở bậc đại học của Khoa Du Lịch. Giáo trình được thiết kế cho sinh viên đại học năm thứ hai, chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch, khách sạn nhằm mục đích chuẩn bị hành trang, kiến thức Tin học chuyên sâu ứng dụng giải quyết các bài toán thực tế trong công tác kinh doanh, quản lý du lịch, khách sạn, nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu ngày càng cao về tư liệu dạy và học Tin học chuyên ngành
653 |aTin học chuyên ngành
653 |aChuyên ngành du lịch
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/900_dialy_lichsu/910_dialy_dulich/tinhocchuyennganhdulich/giaotrinhtinhocchuyennganhdulich_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào