Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
745.51 HO-P
Giáo trình sáng tác Tranh khắc gỗ đen trắng :
DDC 745.51
Tác giả CN Hoàng, Minh Phúc
Nhan đề Giáo trình sáng tác Tranh khắc gỗ đen trắng : Lưu hành nội bộ / PGS.TS Hoàng Minh Phúc (Chủ biên); ThS Vương Quốc Chính (Thực hiện)
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 192 tr.
Tùng thư Viện Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Trong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành mỹ thuật, tranh khắc gỗ là một trong những môn học cần thiết giúp sinh viên trang bị những kiến thức chuyên ngành và là cơ sở để thực hành sáng tác
Từ khóa tự do Tranh khắc gỗ đen trắng
Tác giả(bs) CN ThS Vương Quốc Chính
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173519
0021
004126A3DBB-4113-439E-BEB0-E08CD17983A6
005202005151008
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200514200819|bdtmkhue|y20200514195124|zdtmkhue
082 |a745.51|bHO-P
100 |aHoàng, Minh Phúc
245 |aGiáo trình sáng tác Tranh khắc gỗ đen trắng : |bLưu hành nội bộ / |cPGS.TS Hoàng Minh Phúc (Chủ biên); ThS Vương Quốc Chính (Thực hiện)
260 |aH. : |bViện Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a192 tr.
490 |aViện Đại học Mở Hà Nội
520 |aTrong chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành mỹ thuật, tranh khắc gỗ là một trong những môn học cần thiết giúp sinh viên trang bị những kiến thức chuyên ngành và là cơ sở để thực hành sáng tác
653 |aTranh khắc gỗ đen trắng
700 |aThS Vương Quốc Chính
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/700_nghethuat/740_ve_trangtri/sangtactranhkhacgodentrang/sangtactranhkhacgodentrang_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào