Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
729.597 NG-H
Giáo trình Phương pháp Thiết kế Nội thất :
DDC 729.597
Tác giả CN Nguyễn, Lan Hương
Nhan đề Giáo trình Phương pháp Thiết kế Nội thất : Lưu hành nội bộ / PGS.TS Nguyễn Lan Hương (Chủ biên); ThS Bùi Thị Thanh Hoa (Thực hiện).
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 226 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội; Giáo trình nộp lưu chiểu
Tóm tắt Giáo trình được chia thành 8 chương với nội dung rất cơ bản giúp sinh viên nắm được phương pháp thực hiện một đồ án nội thất đúng cách bao gồm một quá trình từ việc luận giải chung về không gian kiến trúc nội thất đến những kiến thức ba chiều chi tiết cùa không gian nội thất, mô tả những thành phần cấu thành thiết kế nội thất và giải thích mỗi bộ phận đó tác động như thế nào đến sự phát triền công năng và thẩm mỹ của các không gian nội thất. Ngoài ra, giáo trình còn cung cấp những nguyên tắc chung về những hệ thống điều tiết môi trường cần được tích hợp trong một nội thất của công trình, các nguyên tắc thiết kế nội thất cho những đối tượng đặc biệt. Điểm khác biệt của giáo trình là chỉ ra những phương pháp hình thành ý tưởng và quá trình triển khai ý tưởng vào công trình nội thất để tạo cá tính riêng của công trình.
Tác giả(bs) CN ThS Bùi Thị Thanh Hoa
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173516
0021
004CE098803-2E87-45B3-91BD-17F2F7DEB80E
005202005141441
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200514004110|bdtmkhue|y20200513214500|zdtmkhue
082 |a729.597|bNG-H
100 |aNguyễn, Lan Hương
245 |aGiáo trình Phương pháp Thiết kế Nội thất : |bLưu hành nội bộ / |cPGS.TS Nguyễn Lan Hương (Chủ biên); ThS Bùi Thị Thanh Hoa (Thực hiện).
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a226 tr.
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội; Giáo trình nộp lưu chiểu
520 |a Giáo trình được chia thành 8 chương với nội dung rất cơ bản giúp sinh viên nắm được phương pháp thực hiện một đồ án nội thất đúng cách bao gồm một quá trình từ việc luận giải chung về không gian kiến trúc nội thất đến những kiến thức ba chiều chi tiết cùa không gian nội thất, mô tả những thành phần cấu thành thiết kế nội thất và giải thích mỗi bộ phận đó tác động như thế nào đến sự phát triền công năng và thẩm mỹ của các không gian nội thất. Ngoài ra, giáo trình còn cung cấp những nguyên tắc chung về những hệ thống điều tiết môi trường cần được tích hợp trong một nội thất của công trình, các nguyên tắc thiết kế nội thất cho những đối tượng đặc biệt. Điểm khác biệt của giáo trình là chỉ ra những phương pháp hình thành ý tưởng và quá trình triển khai ý tưởng vào công trình nội thất để tạo cá tính riêng của công trình.
700 |aThS Bùi Thị Thanh Hoa
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/700_nghethuat/720_kientruc/phuongphapthietkenoithat/phuongphapthietkenoithat_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào