Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.409 TH-W
The outsiders :
DDC 658.409
Tác giả CN Thorndike, William
Nhan đề The outsiders : eight unconventional CEO's and their radically rational blueprint for suscess / William Thorndike
Thông tin xuất bản Boston : Massachusetts, 2012
Mô tả vật lý 251 p. ; 22cm
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Thành công
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302373
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173052
0023
0044CB8AF7E-E93F-4139-921F-AE9BD8B7B568
005201912091523
008081223s2012 xxu eng
0091 0
039|y20191209152320|znthhanh
082 |a658.409|bTH-W
100 |aThorndike, William
245 |aThe outsiders : |beight unconventional CEO's and their radically rational blueprint for suscess / |cWilliam Thorndike
260 |aBoston : |bMassachusetts, |c2012
300 |a251 p. ; |c22cm
653 |aQuản lý
653 |aKinh doanh
653 |aThành công
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302373
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302373 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.409 TH-W Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào