Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.812 FE-F
Uncommon service:
DDC 658.812
Tác giả CN Frei, Frances
Nhan đề Uncommon service: How to win by putting customers at the core of your business
Thông tin xuất bản Boston: Harvard Business Review Press, 2012
Mô tả vật lý 243 p. ; 22cm
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Khách hàng
Từ khóa tự do Phục vụ
Từ khóa tự do Chăm sóc
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302371
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173050
0023
004084DF18C-7FBD-4804-9CCC-B4A880E27E9F
005201912091515
008081223s2012 xxu eng
0091 0
039|y20191209151510|znthhanh
082 |a658.812|bFE-F
100 |aFrei, Frances
245 |aUncommon service: |bHow to win by putting customers at the core of your business
260 |aBoston: |bHarvard Business Review Press, |c2012
300 |a243 p. ; |c22cm
653 |aQuản lý
653 |aKhách hàng
653 |aPhục vụ
653 |aChăm sóc
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302371
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302371 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.812 FE-F Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào