Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
660.6 NG-N
Nghiên cứu thu nhận và đánh giá hoạt tính kháng tế bào ung thư của Prodigiosin tuyển chọn từ các chủng Serratia Marcescens /
DDC 660.6
Tác giả CN Ngô, Thị Bích Ngọc
Nhan đề Nghiên cứu thu nhận và đánh giá hoạt tính kháng tế bào ung thư của Prodigiosin tuyển chọn từ các chủng Serratia Marcescens / Ngô Thị Bích Ngọc; NHDKH TS Đỗ Minh Trung; TS Nguyễn Sỹ Lê Thanh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 60 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Hoạt tính
Từ khóa tự do chủng Serratia Marcescens
Từ khóa tự do Kháng tế bào ung thư
Từ khóa tự do Prodigiosin
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501966
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101429
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172942
0027
00460AC4DF2-356E-4561-967B-46CD345D573A
005201908150925
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815092536|bdtmkhue|y20190815085612|zdtmkhue
082 |a660.6|bNG-N
100 |aNgô, Thị Bích Ngọc
245 |aNghiên cứu thu nhận và đánh giá hoạt tính kháng tế bào ung thư của Prodigiosin tuyển chọn từ các chủng Serratia Marcescens / |cNgô Thị Bích Ngọc; NHDKH TS Đỗ Minh Trung; TS Nguyễn Sỹ Lê Thanh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a60 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
653 |aHoạt tính
653 |achủng Serratia Marcescens
653 |aKháng tế bào ung thư
653 |aProdigiosin
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501966
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101429
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/660.6/ngothibichngoc/ngothibichngoc_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501966 Kho Luận văn 660.6 NG-N Luận văn 1
2 08101429 Kho Khoa Sau Đại học 660.6 NG-N Luận văn 2
  1 of 1