Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 PH-H
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc /
DDC 657
Tác giả CN Phạm, Thu Hà
Nhan đề Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc / Phạm Thu Hà; NHDKH TS Lê Thị Tú Oanh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 106 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính là một bức tranh tổng quát, sinh động và trung thực về toàn bộ hoạt động kế toán của đơn vị. Những thông tin thu thập được từ tổ chức công tác kế toán giúp cho thủ trưởng đơn vị quản lý được việc sử dụng Ngân sách Nhà nước. Do vậy nguyên tắc thống nhất, phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được yêu cầu cao hơn. Xuất phát từ phân tích tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính. Luận văn tìm hiểu về tổ chức bộ máy kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán, ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức kiểm tra kế toán, kiểm soát nội bộ của Văn phòng Ủy ban Dân tộc, chỉ rõ những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại làm cơ sở để hoàn thiện dần tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. Qua đó luận văn đã đưa ra những kiến nghị nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện hơn tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc để chất lượng tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc ngày càng nâng cao hơn, góp phần vào việc quản lý việc sử dụng Ngân sách Nhà nước tại đơn vị.
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do công tác kế toán
Từ khóa tự do Văn phòng Ủy ban Dân tộc
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501959
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101417
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172930
0027
004112C3EE1-29AE-405A-B731-7C869951B7D9
005201909181010
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190918101031|bnthhanh|y20190619115537|zdtmkhue
082 |a657|bPH-H
100 |aPhạm, Thu Hà
245 |aHoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc / |cPhạm Thu Hà; NHDKH TS Lê Thị Tú Oanh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a106 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aTổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính là một bức tranh tổng quát, sinh động và trung thực về toàn bộ hoạt động kế toán của đơn vị. Những thông tin thu thập được từ tổ chức công tác kế toán giúp cho thủ trưởng đơn vị quản lý được việc sử dụng Ngân sách Nhà nước. Do vậy nguyên tắc thống nhất, phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được yêu cầu cao hơn. Xuất phát từ phân tích tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tổ chức công tác kế toán tại đơn vị hành chính. Luận văn tìm hiểu về tổ chức bộ máy kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán, ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức kiểm tra kế toán, kiểm soát nội bộ của Văn phòng Ủy ban Dân tộc, chỉ rõ những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại làm cơ sở để hoàn thiện dần tổ chức công tác kế toán tại đơn vị. Qua đó luận văn đã đưa ra những kiến nghị nhằm hướng tới mục tiêu hoàn thiện hơn tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc để chất lượng tổ chức công tác kế toán tại Văn phòng Ủy ban Dân tộc ngày càng nâng cao hơn, góp phần vào việc quản lý việc sử dụng Ngân sách Nhà nước tại đơn vị.
653 |aTổ chức
653 |acông tác kế toán
653 |aVăn phòng Ủy ban Dân tộc
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501959
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101417
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/657/phamthuha/phamthuha_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501959 Kho Luận văn 657 PH-H Luận văn 1
2 08101417 Kho Khoa Sau Đại học 657 PH-H Luận văn 2
  1 of 1