Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 DA-T
Nghiên cứu kỹ thuật đối sánh văn bản Tiếng Việt ứng dụng trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến Trường Đại học Mở Hà Nội /
DDC 000
Tác giả CN Đào, Thị Tuyết
Nhan đề Nghiên cứu kỹ thuật đối sánh văn bản Tiếng Việt ứng dụng trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến Trường Đại học Mở Hà Nội / Đào Thị Tuyết; NHDKH TS Đinh Tuấn Long
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 67 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu nắm rõ một số phương pháp đo độ tương đồng văn bản, từ đó làm tiền đề để xây dựng mô hình hệ thống đánh giá sự giống nhau về văn bản góp phần giúp cho việc xác định nhanh chóng sự giống và khác nhau của hai văn bản. Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết. Thu thập, khảo sát và hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu đã có về vấn đề đo độ tương đồng văn bản. Nghiên cứu lý thuyết về mô hình đo độ tương đồng văn bản làm tiền đề để thiết kế và đề xuất xây dựng mô hình mới hiệu quả trong việc đo độ tương đồng văn bản. 2. Kết quả nghiên cứu: Qua kết quả thử nghiệm với các nội dung tập tin bằng hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh cho thấy tính hiệu quả của việc kiểm tra sự sao chép bài luận từ các nguồn trên Internet. Một yếu tố lợi thế là hiện tại các công cụ tìm kiếm (Google, Bing) đã xử lý rất tốt khả năng tìm kiếm trên nhiều ngôn ngữ khác nhau, trình cắm bổ trợ mà tác giả sử dụng trong đề tài đã tận dụng ưu điểm này để tìm ra các liên kết web có nội dung tương đồng. 3. Kết luận: Trong luận văn đã triển khai tích hợp được công cụ đối sánh sự trùng lặp văn bản Tiếng Việt. Đề tài mới chỉ dừng lại ở mức tổng hợp nghiên cứu những lý thuyết mới nhất và hiện đang được áp dụng nhiều trong thực tế, đó là kỹ thuật xử lý văn bản, biểu diễn văn bản, phương pháp đối sánh văn bản. Trên cơ sở đó, đã đưa ra mô hình triển khai áp dụng trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở Hà Nội với mong muốn hỗ trợ giảng viên của Trường tìm ra những bài luận, có bị trùng lặp hay không.
Từ khóa tự do Hệ thống quản lý học tập trực tuyến
Từ khóa tự do Kỹ thuật đối sánh văn bản
Từ khóa tự do Tiếng Việt ứng dụng
Từ khóa tự do Trường Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501950
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101403
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172915
0027
0046E2A62FD-933E-4C50-B946-FC43085E7E9E
005201905201509
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190520151045|zdtmkhue
082 |a000|bDA-T
100 |aĐào, Thị Tuyết
245 |aNghiên cứu kỹ thuật đối sánh văn bản Tiếng Việt ứng dụng trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến Trường Đại học Mở Hà Nội / |cĐào Thị Tuyết; NHDKH TS Đinh Tuấn Long
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a67 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu nắm rõ một số phương pháp đo độ tương đồng văn bản, từ đó làm tiền đề để xây dựng mô hình hệ thống đánh giá sự giống nhau về văn bản góp phần giúp cho việc xác định nhanh chóng sự giống và khác nhau của hai văn bản. Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết. Thu thập, khảo sát và hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu đã có về vấn đề đo độ tương đồng văn bản. Nghiên cứu lý thuyết về mô hình đo độ tương đồng văn bản làm tiền đề để thiết kế và đề xuất xây dựng mô hình mới hiệu quả trong việc đo độ tương đồng văn bản. 2. Kết quả nghiên cứu: Qua kết quả thử nghiệm với các nội dung tập tin bằng hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh cho thấy tính hiệu quả của việc kiểm tra sự sao chép bài luận từ các nguồn trên Internet. Một yếu tố lợi thế là hiện tại các công cụ tìm kiếm (Google, Bing) đã xử lý rất tốt khả năng tìm kiếm trên nhiều ngôn ngữ khác nhau, trình cắm bổ trợ mà tác giả sử dụng trong đề tài đã tận dụng ưu điểm này để tìm ra các liên kết web có nội dung tương đồng. 3. Kết luận: Trong luận văn đã triển khai tích hợp được công cụ đối sánh sự trùng lặp văn bản Tiếng Việt. Đề tài mới chỉ dừng lại ở mức tổng hợp nghiên cứu những lý thuyết mới nhất và hiện đang được áp dụng nhiều trong thực tế, đó là kỹ thuật xử lý văn bản, biểu diễn văn bản, phương pháp đối sánh văn bản. Trên cơ sở đó, đã đưa ra mô hình triển khai áp dụng trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Trường Đại học Mở Hà Nội với mong muốn hỗ trợ giảng viên của Trường tìm ra những bài luận, có bị trùng lặp hay không.
653 |aHệ thống quản lý học tập trực tuyến
653 |aKỹ thuật đối sánh văn bản
653 |aTiếng Việt ứng dụng
653 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501950
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101403
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501950 Kho Luận văn 000 DA-T Luận văn 1
2 08101403 Kho Khoa Sau Đại học 000 DA-T Luận văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào