Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 NG-D
Mạng noron Hopfield cho một lớp bài toán tối ưu /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương Dung
Nhan đề Mạng noron Hopfield cho một lớp bài toán tối ưu / Nguyễn Thị Phương Dung; NHDKH PGS.TS Nguyễn Quang Hoan
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 63 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Trình bày được một số vấn đề cơ bản về mạng nơ ron nhân tạo và mạng Hopfiefld cùng một số đặc điểm của mạng Hopfield. - Đã vận dụng mạng Hopfield và thực hiện giải quyết bài toán người du lịch có số liệu kết quả. 10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: - Khẳ năng ứng dụng trong thực tiễn chưa cao vì chương trình còn hết sức đơn giản, chưa thể cài đặt trên các thiết bị thông minh. - Giao diện còn thô sơ, chưa thân thiện với người sử dụng. 11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: - Mở rộng phạm vi ứng dụng, ngoài bài toán người du lịch là bài toán kinh điển có thể thêm các bài toán khác để ứng dụng. - Phát triển ứng dụng có khả năng tương thích với người dùng cao hơn và dễ sử dụng hơn.
Từ khóa tự do Lớp bài toán tối ưu
Từ khóa tự do Mạng noron Hopfield
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501948
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101401
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172913
0027
00443C81099-0022-4111-95C7-1DCFDB4D8BF6
005201908151126
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190815112654|bdtmkhue|y20190520144702|zdtmkhue
082 |a000|bNG-D
100 |aNguyễn, Thị Phương Dung
245 |aMạng noron Hopfield cho một lớp bài toán tối ưu / |cNguyễn Thị Phương Dung; NHDKH PGS.TS Nguyễn Quang Hoan
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a63 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aTrình bày được một số vấn đề cơ bản về mạng nơ ron nhân tạo và mạng Hopfiefld cùng một số đặc điểm của mạng Hopfield. - Đã vận dụng mạng Hopfield và thực hiện giải quyết bài toán người du lịch có số liệu kết quả. 10. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: - Khẳ năng ứng dụng trong thực tiễn chưa cao vì chương trình còn hết sức đơn giản, chưa thể cài đặt trên các thiết bị thông minh. - Giao diện còn thô sơ, chưa thân thiện với người sử dụng. 11. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: - Mở rộng phạm vi ứng dụng, ngoài bài toán người du lịch là bài toán kinh điển có thể thêm các bài toán khác để ứng dụng. - Phát triển ứng dụng có khả năng tương thích với người dùng cao hơn và dễ sử dụng hơn.
653 |aLớp bài toán tối ưu
653 |aMạng noron Hopfield
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501948
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101401
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2016/000/005/nguyenthiphuongdung/nguyenthiphuongdung_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501948 Kho Luận văn 000 NG-D Luận văn 1
2 08101401 Kho Khoa Sau Đại học 000 NG-D Luận văn 2
  1 of 1