Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 NG-L
Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách Nhiệm hữu hạn Hoàng Phát /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hải Lê
Nhan đề Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách Nhiệm hữu hạn Hoàng Phát / Nguyễn Thị Hải Lê; NHDKH TS Đoàn Thị Dung
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 103 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả nhận thấy kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát là cần thiết và cấp bách nên lựa chọn đề tài ‘Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát” để nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát - Phạm vi về không gian: Các cơ quan chuyên môn, công trình, phân xưởng sản xuất, trụ sở… thuộc Công ty TNHH Hoàng Phát. 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Ý nghĩa khoa học và điểm mới của luận văn 6. Tổng quan các đề tài, công trình, luận văn, luận án 7. Kết cấu của luận văn Chương 1: Tổng quan lý luận và thực tiễn về kế toán quản chi phí trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát.
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Kế toán quản trị
Từ khóa tự do Công ty Trách Nhiệm hữu hạn Hoàng Phát
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501935
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101388
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172899
0027
00474060FB4-1D75-419B-B136-446DB11E66E2
005201905141243
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190514124417|zdtmkhue
082 |a657|bNG-L
100 |aNguyễn, Thị Hải Lê
245 |aHoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Trách Nhiệm hữu hạn Hoàng Phát / |cNguyễn Thị Hải Lê; NHDKH TS Đoàn Thị Dung
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a103 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả nhận thấy kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát là cần thiết và cấp bách nên lựa chọn đề tài ‘Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát” để nghiên cứu luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát - Phạm vi về không gian: Các cơ quan chuyên môn, công trình, phân xưởng sản xuất, trụ sở… thuộc Công ty TNHH Hoàng Phát. 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Ý nghĩa khoa học và điểm mới của luận văn 6. Tổng quan các đề tài, công trình, luận văn, luận án 7. Kết cấu của luận văn Chương 1: Tổng quan lý luận và thực tiễn về kế toán quản chi phí trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Hoàng Phát.
653 |aChi phí
653 |aKế toán quản trị
653 |aCông ty Trách Nhiệm hữu hạn Hoàng Phát
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501935
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101388
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501935 Kho Luận văn 657 NG-L Luận văn 1
2 08101388 Kho Khoa Sau Đại học 657 NG-L Luận văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào