Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 CA-T
Thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai tại Thành phố Hải Phòng /
DDC 343.67
Tác giả CN Cao, Xuân Tùng
Nhan đề Thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai tại Thành phố Hải Phòng / Cao Xuân Tùng; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Nga
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 103 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Trong chương 1, luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai và pháp luật kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Luận văn cũng làm rõ sự cần thiết của pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai nói chung và mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng. Chương 1 của luận văn cũng đã phân tích làm rõ các đặc điểm, cơ cấu pháp luật cũng như sự cần thiết và những yếu tố tác động đến pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tại chương 2, luận văn đã đi vào phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo từng nội dung được phân tích trong luận văn với quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời lồng ghép đánh giá việc áp dụng các quy định trên thực tế qua những vụ việc thực tiễn. Về cơ bản nhận thấy pháp luật tương đối hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho các giao dịch nhà ở thương mại thực hiện an toàn, đúng pháp luật trên thực tế. Song rõ ràng, vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như đã nêu tại phần đầu về lý do em chọn đề tài. Tại Chương 3 của luận văn, trên cơ sở những phân tích, luận văn đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và kiến nghị những giải pháp hoàn thiện cụ thể: bao gồm bảy biện pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai là: tăng cường sự thanh tra, giám sát và xử lý kịp thời các sai phạm đối với các chủ thể giao dịch nhà ở thương mại; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao dịch nhà ở thương mại; Bảo đảm nguồn lực cho hoạt động thực thi pháp luật; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho những người làm dịch vụ trung gian cho thị trường.
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Thành phố Hải Phòng
Từ khóa tự do Nhà ở hình thành trong tương lai
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101046
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103190
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172557
0027
00459FA6CB0-E169-440C-ADBE-8602FB867BE3
005201908241003
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824100313|bdtmkhue|y20190411090917|zdtmkhue
082 |a343.67|bCA-T
100 |aCao, Xuân Tùng
245 |aThực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai tại Thành phố Hải Phòng / |cCao Xuân Tùng; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Nga
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a103 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aTrong chương 1, luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai và pháp luật kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai. Luận văn cũng làm rõ sự cần thiết của pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai nói chung và mua bán nhà ở hình thành trong tương lai nói riêng. Chương 1 của luận văn cũng đã phân tích làm rõ các đặc điểm, cơ cấu pháp luật cũng như sự cần thiết và những yếu tố tác động đến pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tại chương 2, luận văn đã đi vào phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo từng nội dung được phân tích trong luận văn với quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời lồng ghép đánh giá việc áp dụng các quy định trên thực tế qua những vụ việc thực tiễn. Về cơ bản nhận thấy pháp luật tương đối hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho các giao dịch nhà ở thương mại thực hiện an toàn, đúng pháp luật trên thực tế. Song rõ ràng, vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như đã nêu tại phần đầu về lý do em chọn đề tài. Tại Chương 3 của luận văn, trên cơ sở những phân tích, luận văn đưa ra định hướng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong tương lai và kiến nghị những giải pháp hoàn thiện cụ thể: bao gồm bảy biện pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai là: tăng cường sự thanh tra, giám sát và xử lý kịp thời các sai phạm đối với các chủ thể giao dịch nhà ở thương mại; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao dịch nhà ở thương mại; Bảo đảm nguồn lực cho hoạt động thực thi pháp luật; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho những người làm dịch vụ trung gian cho thị trường.
653 |aKinh doanh
653 |aThành phố Hải Phòng
653 |aNhà ở hình thành trong tương lai
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101046
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103190
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/caoxuantung/caoxuantung_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103190 Kho Khoa Luật 343.67 CA-T Luận văn 1
2 08101046 Kho Luận văn 343.67 CA-T Luận văn 2
  1 of 1