Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LE-M
Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân từ thực tiễn huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng /
DDC 343.67
Tác giả CN Lê, Thị Mai
Nhan đề Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân từ thực tiễn huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng / Lê Thị Mai; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Nga
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 93 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Trong chương 1, tác giả đã trình bày một cách khái quát những vấn đề lí luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân và giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp này qua bao gồm các nội dung sau: Thứ hai, tại chương 2 của luận văn, tác giả tập trung làm rõ những cơ sở, căn cứ pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền áp dụng giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân bao gồm cả pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng: Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Công chứng... Đồng thời làm rõ các nguyên tắc cần quán triệt trong quá trình giải quyết tranh chấp. Từ đó tác giả rút ra một số hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những vướng mắc đó làm cơ sở cho việc tìm ra những định hướng và giải pháp khắc phục. Thứ ba: Chương 3 của luận văn, trên cơ sở những vướng mắc và bất cập trong công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng ở địa phương, tác giả mạnh dạn đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể: - Kiến nghị về hoàn thiện pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. - Luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực giải quyết tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân.
Từ khóa tự do Thành phố Hải Phòng
Từ khóa tự do Hộ gia đình cá nhân
Từ khóa tự do Hợp đồng chuyển nhượng
Từ khóa tự do Huyện Thủy Nguyên
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất nông nghiệp
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101044
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103188
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172555
0027
0048AD31436-6233-4478-A121-7926A8CAFB69
005201908080945
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190808094520|bdtmkhue|y20190409145519|zdtmkhue
082 |a343.67|bLE-M
100 |aLê, Thị Mai
245 |aTranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân từ thực tiễn huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng / |cLê Thị Mai; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Nga
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a93 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aTrong chương 1, tác giả đã trình bày một cách khái quát những vấn đề lí luận về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân và giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp này qua bao gồm các nội dung sau: Thứ hai, tại chương 2 của luận văn, tác giả tập trung làm rõ những cơ sở, căn cứ pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền áp dụng giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân bao gồm cả pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng: Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Công chứng... Đồng thời làm rõ các nguyên tắc cần quán triệt trong quá trình giải quyết tranh chấp. Từ đó tác giả rút ra một số hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của những vướng mắc đó làm cơ sở cho việc tìm ra những định hướng và giải pháp khắc phục. Thứ ba: Chương 3 của luận văn, trên cơ sở những vướng mắc và bất cập trong công tác giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng ở địa phương, tác giả mạnh dạn đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cụ thể: - Kiến nghị về hoàn thiện pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan về chuyển nhượng quyền sử dụng đất. - Luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực giải quyết tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân.
653 |aThành phố Hải Phòng
653 |aHộ gia đình cá nhân
653 |aHợp đồng chuyển nhượng
653 |aHuyện Thủy Nguyên
653 |aQuyền sử dụng đất nông nghiệp
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101044
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103188
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/lethimai/lethimai_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103188 Kho Khoa Luật 343.67 LE-M Luận văn 1
2 08101044 Kho Luận văn 343.67 LE-M Luận văn 2
  1 of 1