Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
LE-T
Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế /
DDC
DDC 510.711
Tác giả CN Lê Đình Thúy
Nhan đề Giáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế / Lê Đình Thuý (ch.b.), Nguyễn Quỳnh Lan
Lần xuất bản Tái bán lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017
Mô tả vật lý 178tr.;24cm
Tùng thư Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế
Tóm tắt Trình bày các nội dung cơ bản của toán học cao cấp về: Tập hợp, quan hệ và logic suy luận, không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương, hàm số và giới hạn, đạo hàm và vi phân, hàm số nhiều biến số...
Từ khóa tự do Toán
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Môn học Toán cao cấp
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102183
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172531
0021
004C86A705A-8032-4CFD-BD20-6363F4BAEEAD
005201904081108
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190408110807|bdtktrang|y20190404092652|zdtktrang
082 |bLE-T
082|a510.711
100 |aLê Đình Thúy
245 |aGiáo trình toán cao cấp cho các nhà kinh tế / |cLê Đình Thuý (ch.b.), Nguyễn Quỳnh Lan
250 |aTái bán lần thứ 5
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2017
300 |a178tr.;|c24cm
490 |aTrường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế
520 |aTrình bày các nội dung cơ bản của toán học cao cấp về: Tập hợp, quan hệ và logic suy luận, không gian vectơ số học n chiều, ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương, hàm số và giới hạn, đạo hàm và vi phân, hàm số nhiều biến số...
653 |aToán
653 |aKinh tế
653 |aToán cao cấp
690 |aToán cao cấp
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102183
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102183 Kho Khoa Kinh tế LE-T Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào