Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.81 NG-T
Giáo trình quản trị bán hàng /
DDC 658.81
Tác giả CN Nguyễn Khánh Trung
Nhan đề Giáo trình quản trị bán hàng / Nguyễn Khánh Trung (ch.b.), Võ Thị Ngọc Thuý
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc giá Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 240 tr. ; 24 cm
Tùng thư Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Kinh tế - Luật. Khoa Quản trị kinh doanh
Tóm tắt Trình bày tổng quan về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng; dự báo và tồn kho trong hoạt động bán hàng; môi trường bán hàng của doanh nghiệp; sản phẩm và khách hàng trong hoạt động bán hàng; xây dựng đội ngũ, chiến lược, tổ chức kênh phân phối trong hoạt động bán hàng; tổ chức, thực hiện và kiểm tra bán hàng
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Bán hàng
Từ khóa tự do Quản trị bán hàng
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102179
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172527
0021
0047FC2500B-FE12-4221-9863-FA839F2503FD
005201904021542
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20190402154205|zdtktrang
082 |a658.81|bNG-T
100 |aNguyễn Khánh Trung
245 |aGiáo trình quản trị bán hàng / |cNguyễn Khánh Trung (ch.b.), Võ Thị Ngọc Thuý
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc giá Tp. Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a240 tr. ; |c24 cm
490 |aĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Kinh tế - Luật. Khoa Quản trị kinh doanh
520 |aTrình bày tổng quan về hoạt động bán hàng và quản trị bán hàng; dự báo và tồn kho trong hoạt động bán hàng; môi trường bán hàng của doanh nghiệp; sản phẩm và khách hàng trong hoạt động bán hàng; xây dựng đội ngũ, chiến lược, tổ chức kênh phân phối trong hoạt động bán hàng; tổ chức, thực hiện và kiểm tra bán hàng
653 |aQuản trị
653 |aBán hàng
653 |aQuản trị bán hàng
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102179
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102179 Kho Khoa Kinh tế 658.81 NG-T Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào