Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
347.597 BT-H
Phiên tòa sơ thẩm dân sự -Những vấn đề lý luận và thực tiền /
DDC 347.597
Tác giả CN TS -Bùi thị Huyển
Nhan đề Phiên tòa sơ thẩm dân sự -Những vấn đề lý luận và thực tiền / TS.Bùi thị Huyền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia-Sự thật, 2011
Mô tả vật lý 278 tr ; 15*21 cm
Tóm tắt Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về phiên tòa sơ thẩm dân sự.
Từ khóa tự do Dân sự
Từ khóa tự do Phiên tòa
Từ khóa tự do Sơ thẩm dân sự
Môn học Tố tụng dân sự
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103138
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172507
0022
0045A25F32A-7E94-447F-A8F0-7EB916E8F72B
005201903150953
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20190315095338|ztcphuong
082 |a347.597|bBT-H
100 |aTS -Bùi thị Huyển
245 |aPhiên tòa sơ thẩm dân sự -Những vấn đề lý luận và thực tiền / |cTS.Bùi thị Huyền
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia-Sự thật, |c2011
300 |a278 tr ; |c15*21 cm
520 |aNghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về phiên tòa sơ thẩm dân sự.
653 |aDân sự
653 |aPhiên tòa
653 |aSơ thẩm dân sự
690 |aTố tụng dân sự
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103138
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103138 Kho Khoa Luật 347.597 BT-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào