Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
346.048 NN-G
Pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn /
DDC 346.048
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Sơn
Nhan đề Pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn / ThS.Nguyễn Ngọc Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư Pháp, 2005
Mô tả vật lý 215 tr ; 15*21 cm
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp nhận thức một cách toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiền của thị trường Việt Nam,từ đó chuẩn bị các yêu cầu cần thiết cho việc thực thi pháp lệnh chống bán phá giá năm 2004.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp Luật
Từ khóa tự do Hàng nhập khẩu
Từ khóa tự do Chống bán phá giá
Từ khóa tự do Bán phá giá
Môn học Luật
Môn học Luật thương mại
Tác giả(bs) CN ThS.Nguyễn Ngọc Sơn
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103136
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172505
0022
004F17842C6-F68B-4112-8802-580C79A3F722
005201903150934
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20190315093352|ztcphuong
082 |a346.048|bNN-G
100 |aNguyễn Ngọc Sơn
245 |aPháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu tại Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn / |cThS.Nguyễn Ngọc Sơn
260 |aHà Nội : |bTư Pháp, |c2005
300 |a215 tr ; |c15*21 cm
520 |aCuốn sách cung cấp nhận thức một cách toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiền của thị trường Việt Nam,từ đó chuẩn bị các yêu cầu cần thiết cho việc thực thi pháp lệnh chống bán phá giá năm 2004.
653 |aViệt Nam
653 |aPháp Luật
653 |aHàng nhập khẩu
653 |aChống bán phá giá
653 |aBán phá giá
690 |aLuật
690 |aLuật thương mại
700 |aThS.Nguyễn Ngọc Sơn
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103136
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103136 Kho Khoa Luật 346.048 NN-G Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào