Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
330 MI-R
Economics today and tomorrow
DDC 330
Tác giả CN Miller, Roger LeRoy
Nhan đề Economics today and tomorrow
Nhan đề khác Kinh tế học ngày nay và mai sau
Lần xuất bản First edition.
Thông tin xuất bản New York; : Glencoe,2008
Mô tả vật lý 537 p. : ill ; 27 cm
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Kinh tế học
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302179
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172485
0023
0045191F7F9-BD1B-4B9A-B6D9-FCC87006BF32
005201901151435
008081223s2008 xxu eng
0091 0
039|y20190115143520|znthhanh
082 |a330|bMI-R
100 |aMiller, Roger LeRoy
245 |aEconomics today and tomorrow
246 |aKinh tế học ngày nay và mai sau
250 |aFirst edition.
260 |aNew York; : |bGlencoe,|c2008
300 |a537 p. : |bill ; |c27 cm
653 |aTài chính
653 |aMarketing
653 |aKinh tế học
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302179
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302179 Kho Sách TK Ngoại Văn 330 MI-R Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào