Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
005.4 CO-K
Engineering a compiler /
DDC 005.4
Tác giả CN Cooper, Keith D.
Nhan đề Engineering a compiler / Keith D. Cooper and Linda Torczon.
Lần xuất bản 2nd ed
Thông tin xuất bản San Francisco: Morgan Kaufmann ;New Delhi :Elsevier,2012
Mô tả vật lý xxx, 801 p. :ill ; 24 cm.
Từ khóa tự do Compilers (Computer programs)
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302178, 01302181
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172484
0023
0043C7E1370-2429-454D-80D4-518A47C9E9AD
005201901151427
008081223s2012 xxu eng
0091 0
039|y20190115142749|znthhanh
082 |a005.4|bCO-K
100 |aCooper, Keith D.
245 |aEngineering a compiler / |cKeith D. Cooper and Linda Torczon.
250 |a2nd ed
260 |aSan Francisco: Morgan Kaufmann ;New Delhi :|bElsevier,|c2012
300 |axxx, 801 p. :|bill ; |c24 cm.
653 |aCompilers (Computer programs)
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302178, 01302181
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302178 Kho Sách TK Ngoại Văn 005.4 CO-K Sách Ngoại Văn 1
2 01302181 Kho Sách TK Ngoại Văn 005.4 CO-K Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào