Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
510 WA-A
Core-plus mathematics :
DDC 510
Tác giả CN Watkins, Ann E.
Nhan đề Core-plus mathematics : Preparation for calculus : Course 4 / Christian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart...
Thông tin xuất bản Columbus : McGraw-Hill Education, 2015
Mô tả vật lý xviii, 646 p. : ill ; 26 cm.
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Trung học
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302166
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172476
0023
004067E5F63-CA5F-4E93-ABDE-4B6563CA0AE4
005201901111529
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20190111152955|znthhanh
082 |a510|bWA-A
100 |aWatkins, Ann E.
245 |aCore-plus mathematics : |bPreparation for calculus : Course 4 / |cChristian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart...
260 |aColumbus : |bMcGraw-Hill Education, |c2015
300 |axviii, 646 p. : |bill ; |c26 cm.
653 |aToán học
653 |aTrung học
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302166
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302166 Kho Sách TK Ngoại Văn 510 WA-A Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào