Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
510 COR
Core Plus Mathematics :
DDC 510
Nhan đề Core Plus Mathematics : Contemporary mathematics in context: Course 3/ Christian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart...
Lần xuất bản Common core edition.
Thông tin xuất bản Columbus : McGraw-Hill Education,2015
Mô tả vật lý xvii, 641 p. : ill. (some col.), maps (some col.) ;27 cm.
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Trung học
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302164
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172474
0023
0047A76033D-707B-4818-A9FC-D1C587D6E0E6
005201901111525
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20190111152545|znthhanh
082 |a510|bCOR
245 |aCore Plus Mathematics : |bContemporary mathematics in context: Course 3/ |cChristian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart...
250 |aCommon core edition.
260 |aColumbus : |bMcGraw-Hill Education,|c2015
300 |axvii, 641 p. : |bill. (some col.), maps (some col.) ;|c27 cm.
653 |aToán học
653 |aTrung học
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302164
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302164 Kho Sách TK Ngoại Văn 510 COR Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào