Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
391 WE-J
Clothing :
DDC 391
Tác giả CN Weber, Jeanette
Nhan đề Clothing : Fashion, Fabrics & Construction / Jeanette Weber
Lần xuất bản 5th ed
Thông tin xuất bản New York : W. W. Norton & Company,2008
Mô tả vật lý 608 pages p. : ill. (some col.), maps (some col.) ;24 cm.
Tùng thư Clothing: Fashion, Fabrics & Construction is a comprehensive bestseller including content on clothing needs, fashion, fabrics, consumer issues, careers, and sewing and serging techniques.
Từ khóa tự do Thời trang
Từ khóa tự do May vá
Từ khóa tự do Vải vóc
Từ khóa tự do Quần áo
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01302155-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172471
0023
0041F84EDE3-9452-44B3-A2FA-D058A31BF4AD
005201901111508
008081223s2008 xxu eng
0091 0
039|y20190111150827|znthhanh
082 |a391|bWE-J
100 |aWeber, Jeanette
245 |aClothing : |bFashion, Fabrics & Construction / |cJeanette Weber
250 |a5th ed
260 |aNew York : |bW. W. Norton & Company,|c2008
300 |a608 pages p. : |bill. (some col.), maps (some col.) ;|c24 cm.
490 |aClothing: Fashion, Fabrics & Construction is a comprehensive bestseller including content on clothing needs, fashion, fabrics, consumer issues, careers, and sewing and serging techniques.
653 |aThời trang
653 |aMay vá
653 |aVải vóc
653 |aQuần áo
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01302155-7
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302155 Kho Sách TK Ngoại Văn 391 WE-J Sách Ngoại Văn 1
2 01302156 Kho Sách TK Ngoại Văn 391 WE-J Sách Ngoại Văn 2
3 01302157 Kho Sách TK Ngoại Văn 391 WE-J Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào