Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
599.533 CO-B
Anatomy of dolphins :
DDC 599.533
Tác giả CN Cozzi, Bruno
Nhan đề Anatomy of dolphins : Insights into body structure and function / Bruno Cozzi, Stefan Huggenberger, Helmut Oelschläger ; Ill.: Massimo Demma...
Thông tin xuất bản Amsterdam... : Elsevier/AP, 2017
Mô tả vật lý xviii, 438 p. : ill ; 28 cm
Từ khóa tự do Giải phẫu
Từ khóa tự do Cá heo
Từ khóa tự do Sinh lý học tiến hóa
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302144-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172468
0023
00471684E9A-B846-44DE-AFF3-F072D4E26CD7
005201901111450
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|y20190111145013|znthhanh
082 |a599.533|bCO-B
100 |aCozzi, Bruno
245 |aAnatomy of dolphins : |bInsights into body structure and function / |cBruno Cozzi, Stefan Huggenberger, Helmut Oelschläger ; Ill.: Massimo Demma...
260 |aAmsterdam... : |bElsevier/AP, |c2017
300 |axviii, 438 p. : |bill ; |c28 cm
653 |aGiải phẫu
653 |aCá heo
653 |aSinh lý học tiến hóa
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302144-5
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302144 Kho Sách TK Ngoại Văn 599.533 CO-B Sách Ngoại Văn 1
2 01302145 Kho Sách TK Ngoại Văn 599.533 CO-B Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào