Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 ĐO-N
Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh Hà Nội /
DDC 910
Tác giả CN Đỗ Hà Ngân
Nhan đề Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh Hà Nội / Đỗ, Hà Ngân; GVHD: ThS. Lê Quỳnh Chi
Thông tin xuất bản Viện Đại Học Mở Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 84 tr. ; A4
Từ khóa tự do Mường Thanh Hà Nội
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101924
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171326
0028
004413A6B73-F92A-43C6-94EC-7422DF22073B
005201808301519
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180830151918|zhieppn
082 |a910|bĐO-N
100 |aĐỗ Hà Ngân
245 |aGiải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại khách sạn Mường Thanh Hà Nội / |cĐỗ, Hà Ngân; GVHD: ThS. Lê Quỳnh Chi
260 |aViện Đại Học Mở Hà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a84 tr. ; |cA4
653 |aMường Thanh Hà Nội
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101924
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101924 Kho Khoa Du lich 910 ĐO-N Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào