Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
910 VU-V
Giải pháp thu hút khách quốc tế cho nhà hàng Pacifica /
DDC 910
Tác giả CN Vũ, Thanh Vân
Nhan đề Giải pháp thu hút khách quốc tế cho nhà hàng Pacifica / Vũ Thanh Vân; GVHD: TS.Phan Thị Phương Mai
Thông tin xuất bản Viện Đại Học Mở Hà Nội : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 94 tr. ; A4
Từ khóa tự do Pacifica
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101922
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171324
0028
004EBEF7731-E176-43F8-8D7C-749C33C84E89
005201808301511
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180830151123|bhieppn|y20180830150801|zhieppn
082 |a910|bVU-V
100 |aVũ, Thanh Vân
245 |aGiải pháp thu hút khách quốc tế cho nhà hàng Pacifica / |cVũ Thanh Vân; GVHD: TS.Phan Thị Phương Mai
260 |aViện Đại Học Mở Hà Nội : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a94 tr. ; |cA4
653 |aPacifica
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101922
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101922 Kho Khoa Du lich 910 TR-N Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào