Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
420 CU-T
A study on syntactic features of common english noun phrases in the course books "Market leader" some solutions translate them /
DDC 420
Tác giả CN Cù, Thị Thu Trang
Nhan đề A study on syntactic features of common english noun phrases in the course books "Market leader" some solutions translate them / Cù Thị Thu Trang; NHDKH Dr Phạm Thị Tuyết Hương
Nhan đề khác Nghiên cứu đặc trưng cú pháp của những cụm danh từ Tiếng Anh thường gặp trong sách "Market Leader" Một số giải pháp dịch Anh - Việt
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 60 tr. ; A4
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501773
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171316
0027
004A661F7D5-51C9-4D4E-A986-104A4C706B84
005201807271536
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180727153625|zminhkhue
082 |a420|bCU-T
100 |aCù, Thị Thu Trang
245 |aA study on syntactic features of common english noun phrases in the course books "Market leader" some solutions translate them / |cCù Thị Thu Trang; NHDKH Dr Phạm Thị Tuyết Hương
246 |aNghiên cứu đặc trưng cú pháp của những cụm danh từ Tiếng Anh thường gặp trong sách "Market Leader" Một số giải pháp dịch Anh - Việt
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a60 tr. ; |cA4
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501773
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501773 Kho Luận văn 420 CU-T Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào