Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
420 LU-T
A Study on Metaphors in English advertising slogans for food and beverage /
DDC 420
Tác giả CN Lưu, Thị Phương Thảo
Nhan đề A Study on Metaphors in English advertising slogans for food and beverage / Lưu Thị Phương Thảo; NHDKH Dr Tran Thi Thu Hien
Nhan đề khác Nghiên cứu ẩn dụ trong các khẩu hiệu quảng cáo
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 62 tr. ; A4
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501772
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171315
0027
0049D36E15C-C866-42D7-986E-EBCBF0CBEEFB
005201807271530
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180727153022|zminhkhue
082 |a420|bLU-T
100 |aLưu, Thị Phương Thảo
245 |aA Study on Metaphors in English advertising slogans for food and beverage / |cLưu Thị Phương Thảo; NHDKH Dr Tran Thi Thu Hien
246 |aNghiên cứu ẩn dụ trong các khẩu hiệu quảng cáo
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a62 tr. ; |cA4
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501772
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501772 Kho Luận văn 420 LU-T Luận văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào