Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 MT-N
some recommendations to enhance student's English language competence via learning Anglo culture /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Minh Thu
Nhan đề some recommendations to enhance student's English language competence via learning Anglo culture / Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thanh Bình M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 33 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Từ khóa tự do some recommendations
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(2): 09103121, 09103152
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165919
0028
0046BE3F017-99A1-4C2D-A331-E23B628BFD64
005201709111046
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170911104617|zhuyentrang2016
082 |a420|bMT-N
100 |aNguyễn, Minh Thu
245 |asome recommendations to enhance student's English language competence via learning Anglo culture / |cNguyễn Minh Thu, Nguyễn Thanh Bình M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a33 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
653 |asome recommendations
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(2): 09103121, 09103152
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103121 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MT-N Khóa luận 1
2 09103152 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MT-N Khóa luận 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào