Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 MT-N
Some recommandations to enhance students's English language competence via learning Anglo culture /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Minh Thu
Nhan đề Some recommandations to enhance students's English language competence via learning Anglo culture / Nguyễn Minh Thu, M.A Nguyễn Thanh bình
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 33 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103047
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165909
0028
004AB095BF6-6B25-45DD-B0A1-82B956891056
005201708311435
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170831143510|zhuyentrang2016
082 |a420|bMT-N
100 |aNguyễn, Minh Thu
245 |aSome recommandations to enhance students's English language competence via learning Anglo culture / |cNguyễn Minh Thu, M.A Nguyễn Thanh bình
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a33 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103047
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103047 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MT-N Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào