Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 KA-N
American gastronomic culturr in comparioson with Vietnamese one /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Thị Kim Anh
Nhan đề American gastronomic culturr in comparioson with Vietnamese one / Nguyễn Thị Kim Anh, M.A Lưu Chí Hải
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 55 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103087
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165908
0028
004CE5F7580-A33F-4631-9605-42488E187BD4
005201708311433
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170831143251|zhuyentrang2016
082 |a420|bKA-N
100 |aNguyễn, Thị Kim Anh
245 |aAmerican gastronomic culturr in comparioson with Vietnamese one / |cNguyễn Thị Kim Anh, M.A Lưu Chí Hải
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a55 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103087
890|a1|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103087 Kho Khoa Tiếng Anh 420 KA-N Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào