Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.80959755 DU-N
Đồng dao ở Phú Yên /
DDC 398.80959755
Tác giả CN Dương Thái Nhơn
Nhan đề Đồng dao ở Phú Yên / Dương Thái Nhơn
Thông tin xuất bản H. : Sân khấu, 2016
Mô tả vật lý 615tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Khái quát về địa lý văn hoá Phú Yên. Trình bày kiến thức về đồng dao và giá trị thực tế của đồng dao. Giới thiệu một số trò chơi, âm nhạc - đồng dao, câu đố đồng dao, các câu đồng dao và đồng dao dị bản ở tỉnh Phú Yên
Từ khóa tự do Văn học dân gian
Từ khóa tự do Đồng dao
Từ khóa tự do Phú Yên
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213365
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165789
0022
004E31D7EE9-6CC9-400B-9E68-A46DD96B1CB8
005201706161436
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170616143602|zhonghanh
082 |a398.80959755|bDU-N
100 |aDương Thái Nhơn
245 |aĐồng dao ở Phú Yên / |cDương Thái Nhơn
260 |aH. : |bSân khấu, |c2016
300 |a615tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aKhái quát về địa lý văn hoá Phú Yên. Trình bày kiến thức về đồng dao và giá trị thực tế của đồng dao. Giới thiệu một số trò chơi, âm nhạc - đồng dao, câu đố đồng dao, các câu đồng dao và đồng dao dị bản ở tỉnh Phú Yên
653 |aVăn học dân gian
653 |aĐồng dao
653 |aPhú Yên
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213365
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213365 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.80959755 DU-N Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào