Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
349.597 QUY
Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Xây Dựng ,Quản Lý Nhà Ở ,Công Sở ,Internet,Kinh Doanh BDS,Rượu,Thuốc Lá,Thủ Tục Phá Sản,Trách Nhiệm Bảo Hiểm Bắt Buộc của Chủ Xe Cơ Giới
DDC 349.597
Nhan đề Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Xây Dựng ,Quản Lý Nhà Ở ,Công Sở ,Internet,Kinh Doanh BDS,Rượu,Thuốc Lá,Thủ Tục Phá Sản,Trách Nhiệm Bảo Hiểm Bắt Buộc của Chủ Xe Cơ Giới
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 186tr ; 19cm
Từ khóa tự do Quy Định
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(2): 07102715, 07102739
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164180
0022
004D7A3489D-22A7-40F1-893D-04F7862952B4
005201704211346
008081223s2009 xxu eng
0091 0
039|y20170421134635|zcaophuong
082 |a349.597|bQUY
245 |aQuy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Xây Dựng ,Quản Lý Nhà Ở ,Công Sở ,Internet,Kinh Doanh BDS,Rượu,Thuốc Lá,Thủ Tục Phá Sản,Trách Nhiệm Bảo Hiểm Bắt Buộc của Chủ Xe Cơ Giới
260 |aHà Nội, |c2009
300 |a186tr ; |c19cm
653 |aQuy Định
852|a07|bKho Khoa Luật|j(2): 07102715, 07102739
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102715 Kho Khoa Luật 349.597 QUY Sách Tiếng Việt 1
2 07102739 Kho Khoa Luật 349.597 QUY Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào