Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
398.09597 YA-D
Cồng chiêng trong văn hoá người Ba Na Kriêm /
DDC 398.09597
Tác giả CN Yang, Danh
Nhan đề Cồng chiêng trong văn hoá người Ba Na Kriêm / Yang Danh
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý 119tr. : bảng ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Tìm hiểu về cồng chiêng Ba Na Kriêm. Vai trò của cồng chiêng trong đời sống người Ba Na Kriêm
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Dân tộc Ba Na
Từ khóa tự do Cồng chiêng
Từ khóa tự do Văn hoá dân gian
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213050
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162690
0022
004DB835AAB-6B75-4DBF-A24C-6E28F7AA88A2
005201703211112
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170321111253|zhonghanh
082 |a398.09597|bYA-D
100 |aYang, Danh
245 |aCồng chiêng trong văn hoá người Ba Na Kriêm / |cYang Danh
260 |aH. : |bKhoa học Xã hội, |c2015
300 |a119tr. : |bbảng ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aTìm hiểu về cồng chiêng Ba Na Kriêm. Vai trò của cồng chiêng trong đời sống người Ba Na Kriêm
653 |aViệt Nam
653 |aDân tộc Ba Na
653 |aCồng chiêng
653 |aVăn hoá dân gian
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213050
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213050 Kho Sách TK Tiếng Việt 398.09597 YA-D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào