Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
392.0899592059741 CA-H
Lễ tục vòng đời người Mường :
DDC 392.0899592059741
Tác giả CN Cao, Sơn Hải
Nhan đề Lễ tục vòng đời người Mường : Điều tra - Khảo sát - Hồi cố ở vùng Mường Thanh Hoá / Cao Sơn Hải
Thông tin xuất bản H. : Khoa học Xã hội, 2015
Mô tả vật lý 319tr. ; 21cm
Tùng thư Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Khái quát chung về lịch sử tộc người, dân số, nơi định cư sinh sống, kinh tế - đời sống vật chất, chế độ lãnh đạo và những nét cơ bản về tín ngường của người Mường ở Thanh Hoá. Luật tục vòng đời người Mường từ lúc trong bụng mẹ, quá trình nuôi dưỡng, giai đoạn trưởng thành, khi tuổi già và đến tận lúc qua đời
Từ khóa tự do Lễ tục
Từ khóa tự do Dân tộc Mường
Từ khóa tự do Vòng đời
Từ khóa tự do Thanh Hoá
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213049
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162689
0022
004DBFB201D-86D4-40C1-9F56-821E4B097428
005201703211109
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170321110952|zhonghanh
082 |a392.0899592059741|bCA-H
100 |aCao, Sơn Hải
245 |aLễ tục vòng đời người Mường : |bĐiều tra - Khảo sát - Hồi cố ở vùng Mường Thanh Hoá / |cCao Sơn Hải
260 |aH. : |bKhoa học Xã hội, |c2015
300 |a319tr. ; |c21cm
490 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
520 |aKhái quát chung về lịch sử tộc người, dân số, nơi định cư sinh sống, kinh tế - đời sống vật chất, chế độ lãnh đạo và những nét cơ bản về tín ngường của người Mường ở Thanh Hoá. Luật tục vòng đời người Mường từ lúc trong bụng mẹ, quá trình nuôi dưỡng, giai đoạn trưởng thành, khi tuổi già và đến tận lúc qua đời
653 |aLễ tục
653 |aDân tộc Mường
653 |aVòng đời
653 |aThanh Hoá
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213049
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213049 Kho Sách TK Tiếng Việt 392.0899592059741 CA-H Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào