Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
628 DO-K
Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động /
DDC 628
Tác giả CN Đỗ, Thị Ngọc Khánh
Nhan đề Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động / Đỗ Thị Ngọc Khánh; Huỳnh Phan Tùng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học quốc gia TP.HCM, 2011
Mô tả vật lý 303tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do An toàn
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Vệ sinh
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162684
0022
0048FB710A2-B3EF-47DA-BE2C-1C444190A7BD
005201703210946
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170321094631|bnamtd|y20170321092331|znamtd
082 |a628|bDO-K
100 |aĐỗ, Thị Ngọc Khánh
245 |aKỹ thuật an toàn vệ sinh lao động / |cĐỗ Thị Ngọc Khánh; Huỳnh Phan Tùng
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aTP.HCM : |bĐại học quốc gia TP.HCM, |c2011
300 |a303tr. ; |c24cm
653 |aKỹ thuật
653 |aAn toàn
653 |aLao động
653 |aVệ sinh
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/kythuanantoanvesinhlaodong/kythuanantoanvesinhlaodong_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào