Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
005.13 BU-C
Kỹ thuật xây dựng điều khiển tuỳ biến trên windows bằng .NET :
DDC 005.13
Tác giả CN Bùi, Phú Cường
Nhan đề Kỹ thuật xây dựng điều khiển tuỳ biến trên windows bằng .NET : Tìm hiểu và thiết kế từ cơ bản đến nâng cao / Bùi Phú Cường; Nguyễn Thanh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2005
Mô tả vật lý 234tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Windows
Từ khóa tự do Kỹ thuật xây dựng
Từ khóa tự do .NET
Từ khóa tự do Điều khiển tuỳ biến
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162681
0022
00439DED77E-923D-4C69-8DDC-90D7E7465A1A
005201703210847
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20170321084716|bnamtd|y20170321083551|znamtd
082 |a005.13|bBU-C
100 |aBùi, Phú Cường
245 |aKỹ thuật xây dựng điều khiển tuỳ biến trên windows bằng .NET : |bTìm hiểu và thiết kế từ cơ bản đến nâng cao / |cBùi Phú Cường; Nguyễn Thanh Tuấn
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2005
300 |a234tr. ; |c27cm
653 |aWindows
653 |aKỹ thuật xây dựng
653 |a.NET
653 |aĐiều khiển tuỳ biến
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/ktxdtuybientrenwindown/ktxdtuybientrenwindown_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào