Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
542 TR-K
Kỹ thuật công trình trong công nghệ hoá học /
DDC 542
Tác giả CN Trần, Trung Kiên
Nhan đề Kỹ thuật công trình trong công nghệ hoá học / Trần Trung Kiên
Thông tin xuất bản H. : Bách Khoa - Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 148tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Công trình
Từ khóa tự do Hoá học
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162679
0022
004C70B4488-DBA8-4552-BEB9-59642D4DB581
005201703201623
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170320162303|bnamtd|y20170320161308|znamtd
082 |a542|bTR-K
100 |aTrần, Trung Kiên
245 |aKỹ thuật công trình trong công nghệ hoá học / |cTrần Trung Kiên
260 |aH. : |bBách Khoa - Hà Nội, |c2011
300 |a148tr. ; |c27cm
653 |aCông nghệ
653 |aKỹ thuật
653 |aCông trình
653 |aHoá học
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/ktcttrongcnhh/ktcttrongcnhh_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào