Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
339 PH-C
Kinh tế vĩ mô phân tích /
DDC 339
Tác giả CN Phạm, Chung
Nhan đề Kinh tế vĩ mô phân tích / Phạm Chung; Trần Văn Hùng
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học quốc gia TP.HCM, 2002
Mô tả vật lý 457tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Phân tích
Từ khóa tự do Vĩ mô
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162678
0022
004DB97561C-E794-48BF-AA09-6C3FE75AAAA7
005201703201608
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20170320160759|bnamtd|y20170320155652|znamtd
082 |a339|bPH-C
100 |aPhạm, Chung
245 |aKinh tế vĩ mô phân tích / |cPhạm Chung; Trần Văn Hùng
260 |aTP.HCM : |bĐại học quốc gia TP.HCM, |c2002
300 |a457tr. ; |c24 cm
653 |aKinh tế
653 |aPhân tích
653 |aVĩ mô
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhtevimophantich/kinhtevimophantich_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào